Завдання для дистанційного навчання

Алгебра

16.03.Лінійне рівняння з двома змінними та його графік.
Опрацювати §7,п.25,26. Розв’язати №№ 882,885.899,901,905.
18.03. Системи двох лінійних рівнянь з двома змінними. Графічний спосіб розв’язування cистем двох лінійних рівнянь з двома змінними.
Опрацювати §7,п.27(1,2). Розв’язати №№ 920,921,925.
30.03. Розв’язування cистем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки.
Опрацювати §7,п.28. Розв’язати №№ 935,937.
01.04. Розв’язування вправ.
Розв’язати №№ 939,941.
06.04. Розв'язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання. Опрацювати п. 29; розв'язати 955,957.
08.04. Розв'язування вправ: 959,961.
13.04. Лінійні рівняння та їх системи як математичні моделі текстових задач. Опрацювати п. 30; розв'язати 974,976,978.
15.04. Розв'язування задач: 980,982,984.
22.04. Розв'язування задач: 986,990,992.
27.04.Розв'язування задач і вправ на складання лінійних рівнянь та їх систем.
Розв'язати 1014,1015 (а,б),1016.
29.04.Розв'язування задач і вправ.
Розв'язати 1018 (а, г, е),1021.
04.05.Розв'язати завдання для самоперевірки 7 (стор.187);рівень 2 і 3.
06.05.Плвторення і систематизація навчального матеріалу.Цілі вирази.Розв'язування вправ.
Розв'язати 1030-1037.

Геометрія

13.03. Нерівність трикутника.
Опрацювати §20. Розв’язати №№ 496(усно),498,500,502.505.
17.03. Розв’язати завдання домашньої самостійної роботи № 4(с.117-118).
20.03. Коло і круг.
Опрацювати §21(розділ 4). Розв’язати №№ 578,580,582(усно);
Письмово №№ 588,590,592.
31.03. Розв’язування вправ.
Розв’язати №№ 594,597,595,600.
03.04. Дотична до кола, її властивість.
Опрацювати §22. Розв’язати №№ 608,610,612,614,616.
07.04. Коло, вписане в трикутник. Опрацювати п. 24; розв'язати 624,626,630.
10.04. Коло, описане навколо трикутника. Опрацювати п. 24; розв'язати 643,647,649.
14.04. Взаємне розміщення двох кіл. Опрацювати п. 25; розв'язати 662,666,670.
17.04. Геометричне місце точок. Побудова трикутника за трьома сторонами. Опрацювати п. 26 (вивчити 5 ГМТ) і розібрати задачу 1 (с. 151). Розв'язати 677,679,681,692.
21.04. Основні задачі на побудову. Побудова кута, що дорівнює даному. Побудова бісектриси кута. Опрацювати п. 27 (задачі 1,2,3) с. 156,157. Розв'язати 723,725.
24.04. Поділ відрізка пополам. Опрацювати п. 27; розв'язати 727.
28.04. Побудова прямої, яка перпендикулярна до даної прямої.
Опрацювати задачу 5 (стор.158); розв'язати 729, 733, 741.
05.05.Виконати домашню самостійну роботу 5 (стор.162-163).
08.05.Повторення і стстематизація навчального матеріалу.Елементарні геометричні фігури та їх властивості.
Повторити розділ1; п. 1-3 (стор. 6-24).Розв'язати 66,69,76,78 (стор.23-24).

Біологія

Матеріал у вкладках внизу сторінки - урок 49, 50
Урок №51 Орієнтування та міграції тварин
Опрацювати матеріал параграфа 45, дати відповіді на запитання після параграфа.
Урок №52 Форми поведінки тварин
Опрацювати матеріал параграфа 46, дати відповіді на запитання після параграфа.
Урок №53 Соціальна поведінка тварин
Опрацювати матеріал параграфа 47, дати відповіді на запитання після параграфа.
Урок №54 Типи угруповань тварин
Опрацювати матеріал параграфа 48, дати відповіді на запитання після параграфа.

Німецька мова

Урок 59: слова с.152; впр.4 с. 152-153 читати і перекладати
Урок 60: слова с.155; РЗ впр.4 с.76
Урок 61 с.158 слова; впр.4 б с.159-160 вставити слова і прочитати;
Урок 62 с.161 слова; впр. 4 с.162 прочитати про пори року;
Урок 63 с.164 слова; впр. 4а,б впорядкувати тексти до малюнків с.164-165;
РЗ урок 64 впр.1б с.80, впр.3 с.81;
Урок 65 с.168 слова;
Урок 66 с.170 слова; прочитати на вибір про один з таборів с.171-172;
Урок 67 с.174 слова;
Урок 68 с.177 слова; впр.3 с.177-178 вставити слова в текст
Урок 69 слова с.179, впр.3 с.180 читати і перекладати, РЗ впр.2 с.86;
РЗ с.87 впр.2 а)

Фізика

1. Атмосферний тиск: п. 37-38, завд. 27 (8, 9), завд. 28 (1, 2).
2. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда: п.39, завд. 29 (2-4).
3. Розв’язування задач: завд.28 (3), завд. 29 (5, 6).
4.Опрацювати параграф 39-40. Завдання 29 (1,3,5,6), 30(3,6).
5.Виконати самостійну роботу за завданням 1-8 (у вайбер-групі)
6. Опрацюйте параграф 41. Виконати завдання 31 (3,4)
7. Опрацювати параграф 42. Завдання 32 (4,6)
8. Опрацювати параграф 43. Завдання 33 (4,5)
9. Опрацювати параграф 44. Завдання 34 (4,5)
10. Опрацювати параграф 45,46.
На період 27.04-08.05
1. Повторити параграфи 43,44.Розв'язати один з варіантів вказаних вище.
2. Повторити параграфи 45,46. Самостійна робота (завдання повідомлю перед виконанням).
3. Виконати лаб. роботу за описом на с. 200. Дані до роботи в таблиці.

Українська література

Марина Павленко «Русалонька із 7 – В…..»
Виконати завдання 3 ст.199, завданння 3 с.205
Олег Ольжич, вивчити одну поезію напам'ять (на вибір).
О. Гаврош "Неймовірні пригоди І. Сили (скорочено)".

Українська мова

Опрацювати теорет матеріал (с.195, виконати впр 426)
Прийменник с. 209, 211-212, 214. Виконати впр. 470,472,480.

Історія України

Опрацювати &23,24. Усно відповісти на запитання с.218,226.
Опрацювати &25. Усно відповісти на запитання с.238.
Опрацювати &26. Усно відповісти на запитання с.246.

Всесвітня історія

Опрацювати &22(ознайомитися),23,24. Усно відповісти на запитання с.162,170.
Опрацювати &25,26. Усно відповісти на запитання с.182,190.
Опрацювати &27, 28, 29. Усно відповісти на запитання с.207, 212.

Англійська мова

1)Опрацювати с. 24 (підручник): прочитати діалог, вивчити фрази впр. 3, с.24, скласти діалог впр. 6
Виконати впр. 1-5 с. 20 (роб.зош.)
2)Опрацювати с. 25 (підручник), впр. 1-3 (усно), впр. 4 (письмово)
Виконати впр. 1-4 с. 21 (роб.зош.)
1. Опрацювати текст про захист навколишнього середовища, скласти 6 запитань до тексту.
2. Опрацювати новий лексичний матеріал (фото)
3. Виконати завдання з лексики с. 28-29 (у підручнику)
4. Виконати усі завдання с. 24 у роб.зошиті
5. Написати повідомлення (10-12 речень) про плюси та мінуси мобільного зв'язку або використання всесвітньої мережі (інтернету).
1. Переглянути відео ( граматичний матеріал).
2. Виконати впр. 1-4 ( тестово).

Хімія

1.Опрацювати &26, &27
2.Вивчити на пам'ять кристалогідратів формули с.172, виконати впр. 8.с.173.
3.&27 Записати в робочих зошитах визначення:
-що таке розчини;
-з чого складається розчин;
-дати визначення понять «розчинник», «розчинна речовина», «насичений розчин», «концентрований розчин».
4. Параграф 28-29.

Зарубіжна література

1. Опрацювати теоретичний матеріал на с.228-230.
2. Читати новели «Останній листок» (с.230-235), «Дари волхвів» (с.236-240).
3. Читати новелу «Чарівна крамниця» (с.243-247).
4. Створити кросворд за одним із прочитаних творів.
5. Опрацювати теоретичний матеріал на с.248-249.
6. Читати новели «Павутинка» (с.250-251).
7. Читати повість «Фах» А. Азімова (с.246-253); (підручник «Зарубіжна література», автори: Ніколенко, Конєва, Орлова; 2015 рік – інтернет).
8. Позакласне читання. А. Габальда «35 кіло надії» (інтернет).
1. Опрацювати теоретичний матеріал на с.256-257.
2. Читати уривки роману «Мандрівний замок Хаула» (с.258-265).
3. Подивитись кінофільмза романом К.Функе«Чорнильне серце» (2008 рік).

Географія

Опрацювати параграфи 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54. Питання в кінці параграфів.

Трудове навчання

Робота над проєктом «Органайзер». Оздобити органайзер (шпагатом) заготовою композицією. Завершити проєктну документацію в робочих зошитах.
Рекомендую переглянути майстер-клас:
Органайзер для карандашей и ручек из втулок, джута / шпагата. Мастер-Класс.
https://www.youtube.com/watch?v=iasVXfvc-0A
Робота над проєктом «Підставка для гаджета». Розробити проєктну документацію в робочих зошитах (тема, мета, пошук моделей-аналогів та їх аналіз, створити ескіз виробу, підібрати матеріали та інструменти, технологічна послідовність виготовлення виробу). Основна технологія: ручна обробка деревини. Додаткову технологію можна обрати самостійно.
Рекомендую переглянути майстер-класи:
У даних майстер-класах підставки для гаджетів виготовлені з картону. Це для тих дітей , які не мають можливості виготовити підставки з фанери. Хто виготовляє з фанери, то в даних майстер-класах є розміри і креслення, якими можна скористатися.
https://www.youtube.com/watch?v=Hoc6EW6lr_g
https://www.youtube.com/watch?v=8OLk6GMDZmg
Також рекомендую переглянути майстер-клас з фоамірану ( можна замінити візкозними салфетками для прибирання)
https://www.youtube.com/watch?v=W0Ji8YZiKfs
Проєкт: Штучні квіти
https://www.youtube.com/watch?v=vXpcesjpz9k
https://www.youtube.com/watch?v=2JBT3vCaZVw

Основи здоров'я

Опрацювати параграф 22,23.

Музичне мистецтво

НОВІ МУЗИЧНІ СВІТИ.ЕЛЕКТРОННА МУЗИКА.
Вивчити тему. Переглянути виділені жирним шрифтом твори.
НОВІТНІ МУЗИЧНІ ЯВИЩА І ВПОДОБАННЯ СУЧАСНОГО СЛУХАЧА.
Вивчити тему. Переглянути виділені жирним шрифтом твори.
ВЕЛИКІ ПОСТАТІ МУЗИКИ.
Вивчити тему. Переглянути виділені жирним шрифтом твори.
СЛУХАННЯ МУЗИКИ.Л.Бетховен.ЕЛІЗІ
https://www.youtube.com/watch?v=7ESB1rZs5wA
Й.С.БАХ. Творчість.
И.С. Бах Токата и фуга ре мінор для органу (https://www.youtube.com/watch?v=TWkKG0lUdMA
Твори для виконання:
Пісня " Здравствуй, світ!"муз.Л.Квін. (https://www.youtube.com/watch?v=cOwsRdyziOg)
ЛІРИЧНА СПОВІДЬ ДУШІ.
Вивчити тему. Переглянути виділеніжирним шрифтом твори.
Ознайомитись з творчістю Л.Бетховена.
Л.Бетховен "Місячна соната"
https://www.youtube.com/watch?v=C5WTGOdOek0

Образотворче мистецтво

https://drive.google.com/open?id=10kZGUwywyKxSFh-Nqz10VQ0acmf55vYo

Інформатика

Інструкція для дистанційного вивчення інформатики
1. Скопіювати посилання https://drive.google.com/drive/folders/1lQIUzw89LvQNUEttcuaFC-CybtuIxL6Z?usp=sharing
вставити його в адресний рядок браузера (бажано Google Chrome) і натиснути клавішу Enter.
2. Завантажити папку з файлами на свій комп’ютер.
3. Переглянути презентації.
4. Встановити на свій комп’ютер програму MyTestXSetup10_2_0_0 (в ході інсталяції вибирати тільки компонент Student).
5. Пройти тести.
6. Практичні роботи виконати, а результати відправити на електронну пошту вчителя(shopabogdan2017@gmail.com або berschool33@gmail.com ).
Кiлькiсть переглядiв: 451

Коментарi