Завдання для дистанційного навчання

Географія

Параграф 45,46,47. Перевірка с. 219,224,229. Параграф 48, тести с. 235, параграф 49 , питання до параграфа перевірка.
Параграф 50, 51,52,53.
Завдання с. 247 (працюйте в групі), с. 253 (працюйте в групі)
Практична робота 11 с. 247 все виконуємо у робочих зошитах.

Алгебра

1.Опрацювати теоретичний матеріал п.21,розв’язати № 714,716,718,720.
2.Опрацювати теоретичний матеріал п.22,розв’язати № 737, 739, 741, 743, 745, 747, 749,751, 758.
3.Опрацювати теоретичний матеріал п.23, розв’язати № 776,779,781,784.
06.04-08.04
Тема «Квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники.»
Опрацювати п.23,вивчити правила.
Розв‘язати вправи 784, 786, 779, 781.
13.04-15.04
Тема «Розв‘язування рівнянь, які зводяться до квадратних».
Опрацювати п.24.
Розв‘язати вправи 797, 803, 809, 813.
22.04
Тема «Квадратне рівняння та рівняння які зводяться до квадратних».
Опрацювати п.25.
Розв‘язати вправи 837, 840.

Геометрія

Опрацювати теоретичний матеріал п.23,24,25,розв’язати 848,851,854,870,887,889.895,897,917,924,929,931.
07.04, 10.04
Тема «Площа паралелограма, ромба»
Опрацювати п.24
Розв‘язати задачі 891, 893, 897, 900.
14.04, 17.04
Тема «Площа трапеції».
Опрацювати п. 26
Розв‘язати задачі 950, 954, 961, 964, 966.
21.04
Розв‘язування задач.
Розв‘язати тестові завдання (с.181,182)
24.04
Тема «Контрольна робота».

Українська мова

1. Вивчити теоретичний матеріал &32, с.200-201. Виконати вправу 352, 353.
2. Вивчити теоретичний матеріал &32, с.203. Виконати вправу 358, 359.
3. Вивчити теоретичний матеріал &32, с.204, 206. Виконати вправу 365, 371.
4. Опрацювати у підручнику послідовність синтаксичного розбору простого речення, ускладненого звертанням (с.209). Виконати вправу 374.
5. Опрацювати теоретичний матеріал, с.210-213. Виконати вправу 378.
6. Вивчити теоретичний матеріал &33, с.214, 215. Виконати вправу 381.
07.04. Вивчити теоретичний матеріал §33, с. 216.
Виконати вправу 382.
08.04. Вивчити теоретичний матеріал §33, с. 217.
Виконати вправу 384 (усно), 385 (письмово).
08.04. Вивчити теоретичний матеріал §33, с. 219.
Виконати вправу 389.
14.04. Повторити матеріал §33.
Опрацювати у підручнику послідовність розбору простого речення, ускладненого вставними словами (словосполученнями, реченнями), с. 223.
Виконати вправу 395.
15.04. Вивчити теоретичний матеріал §34, с. 224.
Виконати вправу 397 (письмово).
15.04. Вивчити теоретичний матеріал §34, с. 225.
Виконати вправу 400, 401.
21.04.Вивчити теоретичний матеріал §34, с. 228-229.
Виконати вправу 406.
22.04.Повторити теоретичний матеріал §34.
Виконати вправу 410.
22.04. Вивчити теоретичний матеріал §35, с. 233.
Виконати вправу 414.
28.04. Вивчити теоретичний матеріал §35, с. 234-235.
Виконати вправу 417.
29.04. Вивчити теоретичний матеріал §35, с. 235-236.
Виконати вправу 419.
29.04.Повторити теоретичний матеріал §35.
Виконати вправу 420.
05.05.Вивчити теоретичний матеріал §36, с. 238.
Виконати вправу 427.
06.05. Вивчити теоретичний матеріал §36, с. 240-241.
Виконати вправу 432.
06.05. Вивчити теоретичний матеріал §36, с. 243.
Виконати вправу 436.
12.05.Повторити теоретичний матеріал §36.
Виконати вправу 437.
13.05.Вивчити теоретичний матеріал §37, с. 246-247.
Виконати вправу 441.
13.05.Повторити теоретичний матеріал §37.
Виконати вправу 445.

Українська література

1. Опрацювати теоретичний матеріал на с. 217-218. Знати зміст оповідання
О. Довженка «Ніч перед боєм», виписати цитати щодо характеристики образу діда Платона і Савки.
2. Опрацювати теоретичний матеріал на с. 220-221.
3. Прочитати твір Н. Бічуї «Шпага Славка Беркути» (с. 221-240). Виписати цитати щодо характеристики образу Славка Беркути та Юлька Ващука.
4. Виписати з повісті «Шпага Славка Беркути» цитати щодо характеристики образу Стефка Вуса та Лілі Теслюк.
5. Поміркувати над прочитаним, відповідаючи на запитання с. 225, 230-231, 236, 240.
07.04. Опрацювати матеріал у підручнику, с. 241.
Підготуватися до написання твору-роздуму (за творчістю М. Коцюбин-ського, О. Довженка, Н. Бічуї) на тему «Що таке справжня дружба?»
10.04.Опрацювати матеріал у підручнику, с. 243-245.
Прочитати оповідання В. Дрозда «Білий кінь Шептало», с. 245-251.
14.04. Опрацювати матеріал у підручнику, с. 252-253.
Скласти інформаційне ґроно щодо характеристики образів героїв твору (коня Шептала, Степана).
17.04.Опрацювати матеріал у підручнику, с. 254-258.
21.04. Прочитати повість-казку Ю. Винничука «Місце для дракона», с. 258-275.
24.04. Поміркувати над прочитаним, відповідаючи на запитання у підручнику, с. 262-263, 270, 275-276.
28.04.Скласти план характеристики образу дракона, пустельника, князя (на вибір) та усно охарактеризувати обраного вами героя.
05.05.У завданнях 13-18, що на с. 278-279 у підручнику, обрати правильну відповідь і записати її у зошит.
08.05. Опрацювати матеріал у підручнику, с. 281.
Прочитати відомості про Валентина Чемериса, с. 282-284.
12.05.Прочитати твір Валентина Чемериса «Вітька + Галя, або Повість про перше кохання» у мережі «Інтернет».
15.05.Опрацювати у підручнику матеріал на с. 286-287.

Зарубіжна література

1. Читати комедію «Міщанин-шляхтич» Мольєра (с. 245-254).
2. Підготуватися до контрольної роботи за підсумковими запитаннями с.257-258.
3. Читати казку-притчу «Маленький принц» А. де Сент-Екзюпері (с.262-270).
4. Опрацювати теоретичний матеріал на с. 260-262.
5. Виписати мешканців планет, які відвідав маленький принц. Назвати їх хибні цінності життя.
6. Опрацювати теоретичний матеріал на с. 271-272.
7. Читати повість-притчу «Чайка Джонатан Лівінгстон» (с.273-280)
1. Опрацювати теоретичний матеріал на с. 281-283.
2. Читати уривки роману (1-5 розділи) «Буба» Б.Космовської (інтернет).

Фізика

1. Послідовне з’єднання провідників: п. 35, завд. 35 (2, 3).
2. Розв’язування задач: завд. 35 (1, 4, 5).
3. Паралельне з’єднання провідників: п. 36, завд. 36 (1-3).
Повторити параграфи 35,36. Завдання 35 (4,5), 36 (4,5).
4. Виконати самостійну роботу за завданнями вказаними у вайбер-групі.
5. Повторити параграфи 27-36. Ознайомитися з принципом виконання лаб. робіт "Послідовне і паралельне з'єднання провідників" (34 YouTube канал)
6. Розв'язати завдання вказані на знімку у вайбер-групах
7. Опрацювати параграф 37. Завдання 37 (1-3).
8.Виконати завдання 37 (5-7)
9. Опрацювати параграф 38. Виконати завдання 38 (1,3).
Завдання на період 27.04-08.05
1. Повторити параграфи 37,38. Розв'язати задачі по 2 варіанти за вибором. (фото у вайбер-групі)
2. Урок розв'язування задач на закон Джоуля-Ленца (34 YouTube канал)
3. Виконати самостійну роботу за завданням у вайбер-групі (1 і 4 варіанти).

Фізкультура

1) Виконати серію стрибків з скакалкою 4х50раз
2) Виконати вправи для розвитку сили
3) Виконати імітацію нападаючого удару у волейболі
4) Виконати вправи для координації рухів
5) Виконати вправи для розвитку гнучкості

Основи здоров'я

Опрацювати параграф 19,20.

Німецька мова

Урок 50: слова с.129; впр.4 с.130 читати і перекладати
Урок 51: слова с.132; впр.3 с.132-133 читати і перекладати
Урок 52: слова с. 135; впр.4 с.136 читати і перекладати
Урок 53: впр.4 с.139-140 читати і перекладати
Урок 54: с. 141 слова; впр.2, с.141; впр.2 с. 89 РЗ
Урок 55: с. 143 слова; впр 2 с. 143 ознайомитися з матеріалом;
РЗ урок 56-57 впр. 2,3,4 с. 91-92;
Урок 58 с. 149 слова; в звичайному зошиті написати свій розклад уроків;
Урок 59 с. 151 слова; впр. 4 с.152 читати і перекладати текст.
Урок 54 с.141 слова; впр.2 с.141; впр.2 с.89 РЗ;
Урок 55 с.143 слова; впр.2 с.143 ознайомитись з матеріалом;
РЗ урок 56-57 врп.2,3,4 с. 91-92;
Урок 58 с.149 слова; в звичайному зошиті написати свій розклад уроків;
Урок 59 с.151 слова; впр. 4 с. 152 читати і перекладати текст
Урок 60 слова с.153, прочитати лист впр.5 с.154;
Урок 61 слова с.155, прочитати впр.4 с.156 і виконати тоді впр.3 с.99 РЗ;
Урок 62 слова с.157, РЗ впр.3с.100

Англійська мова

опрацювати текст с.185-186; слова с.186
слова с.189; впр.3 с.190
впр.5,6 с.193
слова с.197; впр.8 с.198
Відеоуроки

Хімія

1.Опрацювати &40, записати рівняння реакцій взаємодії кислот з елементами, оксидами, з основи, дати визначення реакції нейтралізації, реакції заміщення.
2.Опрацювати &38, виконати завдання 138. С.203. Опрацювати &39.
3. Записати в зошитах рівняння реакції взаємодії атмосферних гідроксидів. Всесвітня історія
4. Параграф 40-42.

Всесвітня історія

1. Опрацювати теоретичний матеріал параграфів 20 -21
2. Письмово в зошит:
• До параграфу 20 п.5 скласти таблицю «Смутні часи в Московській державі» ( зразок сторінка 167)
• Використовуючи матеріал параграфу 21 та додаткову літературу, складіть історичний портрет Петра І.
за середу 08.04.2020 р.
Тема: Просвітництво та початок промислової революції
1. Опрацювати теоретичний матеріал §22 с. 178-191
2. Переглянути відеоролики за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=jlGCyaXQcmM
https://www.youtube.com/watch?v=pTwSeOPMm08
https://video.novashkola.ua/8-klas/istoriya-8-klas/urok-20/
3. Усно дати відповіді на запитання №1-5 ст.191
Тема: Освічений абсолютизм
1. Опрацювати теоретичний матеріал §23 с. 192-202
2. Переглянути відеоролик за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=YyAElRLQnak
3. Письмово в зошит: випишіть визначення понять – освічений абсолютизм, прагматична санкція, епоха палацових переворотів , курфюрст.
Тема: Міжнародні відносини у XVIIIстолітті
1. Опрацювати теоретичний матеріал §24 с. 202-210
2. Письмово в зошит: заповніть таблицю «Цілі провідних держав Європи у міжнародних відносинах» - зразок с. 210 в підручнику

Історія України

1. Опрацювати теоретичний матеріал параграфів 29, 30, 31
2. Письмово в зошит:
• До параграфу 29 п. 2,3,4 скласти хронологічну таблицю .
• До параграфу 30 на сторінці 234 дати відповіді на запитання №1-4
• До параграфу 31 скласти 10 тестів.
Наприклад:
Запорожжя поділялося на адміністративно-територіальні округи –
А) Курені Б) Паланки
В) Вольності Г) воєводства
за понеділок 06.04.2020 р.
Тема: Правобережна Україна та національно-визвольна війна у XVІІІ ст..
1. Опрацювати теоретичний матеріал §32 п. 1-4 с. 244-248
2. Переглянути відеоролик за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Bxy9JMLm_HI
Виконати тренувальні завдання для закріплення вивченого матеріалу за посиланням або через QR-код:
https://learningapps.org/display?v=pj4iogg5t20
https://learningapps.org/display?v=paps5hp7n20
Тема: Наш край у XVIIIстолітті
1. Опрацювати теоретичний матеріал що на с.19-22 з посібника «Наш край – Бережанщина» авторів Бич В.В., Бич Н.В.
2. Виконати тренувальні завдання для закріплення вивченого матеріалу за посиланням або через QR-код:
https://learningapps.org/display?v=p6k140dit20
Тема: Поділи Речі Посполитої та українські землі
1. Опрацювати теоретичний матеріал §32 п. 5-6 с. 248-252
2. Переглянути відеоролик за посиланням:https://www.youtube.com/watch?v=9mLzi-wSZr0
3. Виписати з відео 10 найважливіших тез ( в зошит), на які ви б орієнтувалися при розповіді про поділи Польщі .
3. Виконати тренувальні завдання для закріплення вивченого матеріалу за посиланням або через QR-код:https://learningapps.org/display?v=peoad6sac20

Біологія

§ 35 опрацювати.
Дати усні відповіді на питання після §.
С. 147 Завдання 1 після § письмово в робочому зошиті.
§ 35 опрацювати.
Дати усні відповіді на питання після §.
В робочому зошиті зобразіть рефлекторну дугу рефлексів, що спричиняють згинання правої ноги.
Опрацювати статтю с 151 «Як зберегти нервову систему людини здоровою.»
§§ 37-44 опрацювати. Дати усні відповіді на питання після §§.
Скласти плани §§ у робочому зошиті.
Перегляд уроків Всеукраїнської телевізійної школи.

Трудове навчання

Робота над проєктом «Килимок на стілець». Завершити розробку проєктної документації в робочих зошитах (тема, мета, пошук моделей-аналогів та їх аналіз, створити ескіз виробу, підібрати матеріали та інструменти, технологічна послідовність виготовлення виробу, висновок, розрахунок вартості витрат на матеріали).
Рекомендую переглянути майстер-класи:
https://www.youtube.com/watch?v=cwOi23PtFcw&list=RDCMUC4simUfklnTFPS-FrbTnZPg&start_radio=1&t=13
https://www.youtube.com/watch?v=qHp6FWDmA38
Завершити роботу над проєктом «Килимок на стілець».

Мистецтво

ТЕМИ 22-23. (с.122-155)
КЛАСИЦИЗМ: АРХІТЕКТУРА,СКУЛЬПТУРА,ЖИВОПИС.
ТЕМИ 24-25.
КЛАСИЦИЗМ:МУЗИКА.
Слухати виділені косим шрифтом твори.
ТЕМИ 26-27 (с.146-155)
РОМАНТИЗМ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ.
Переглянути і аналізувати художні твори:Е.ДелакруаСвобода на барикадах; Т.ЖерікоПоранений кірасир; К.Д.Фрідріх На вітрильнику; В.Тернер Пожежа в будинку парламенту; В.Блейк Ілюстрації до «Божественної комедії» Данте; К.Брюллов Автопортрет, Вершниця; А.Мокрицький Портрет дружини, Дівчина на карнавалі; В.Штернберг Пастушок, Садиба Г.С.Тарновського в Качанівці; І.Айвазовський Феодосія. Захід сонця.
ЗАВДАННЯ:Намалюй фантастичний пейзаж (акварель, пензлі)
ТЕМИ 28-29.
МУЗИКА РОМАНТИКІВ. (156-163)
Слухати виділені косимшрифтом твори.
Ф.Шопен. Ноктюрн (за вибором); А.Дворжак. Слов’янські танці (за вибором
ВИВЧАЄМ І ВИКОНУЄМ ТВОРИ:
Українські народні пісні «Йшли корови із діброви»; «Взяв би я бандуру»

Інформатика

Інструкція для дистанційного вивчення інформатики
1. Скопіювати посилання https://drive.google.com/drive/folders/1j0mQ7203oI8rZKluuW33vJtFtlLbCtlU?usp=sharing
вставити його в адресний рядок браузера (бажано Google Chrome) і натиснути клавішу Enter.
2. Завантажити папку з файлами на свій комп’ютер.
3. Переглянути презентації.
4. Встановити на свій комп’ютер програму MyTestXSetup10_2_0_0 (в ході інсталяції вибирати тільки компонент Student).
5. Пройти тести.
6. Практичні роботи виконати, а результати відправити на електронну пошту вчителя(shopabogdan2017@gmail.com або berschool33@gmail.com ).
Кiлькiсть переглядiв: 636

Коментарi