Завдання для дистанційного навчання

Геометрія

12.03. Переміщення (рух) та його властивості. Рівність фігур.
Опрацювати §18.(Розділ5) (с.169). Розв’язати №№886,8889усно);
Письмово №№ 890,892,896.
16.03.Симетрія відносно точки.
Опрацювати §19.(с.174). Розв’язати №№ 910,913,915,920.
19.03.Симетрія відносно прямої.
Опрацювати §20 (с.179). Розв’язати №№ 931,933,935.
30.03. Розв’язування вправ.
Розв’язати №№ 938,940.942.
02.04.Поворот.
Опрацювати §21 (с.184). Розв’язати №№ 954,956,958,960.
06.04. Паралельне перенесення . Опрацювати п.22; розв'язати 975 (усно), письмово 977,979.
09.04. Розв'язування вправ: 983,985.
13.04. Перетворення подібності та його властивості. Подібність фігур. Опрацювати п. 23; розв'язати 1006,1014,1018.
16.04. Площі подібних фігур. Опрацювати п. 24: розв'язати 1042,1044,1048,1050.
23.04. Виконати домашню самостійну роботу 5 (с. 206-207).
27.04.Повторення і стстематизація навчального матеріалу. Взаємне розміщення прямих на площині.( 7 клас ).
30.04. Трикутники ( рівність, подібність, співвідношення між сторонами і кутами)-7-8 класів.
04.05. Площі трикутників
(9 клас).
07.05.Чотирикутники та їх властивості, площі чотирикутників. ( 8-9 клас )
Для повторення раджу відкрити електронні підручники з алгебри чи геометрії для 7-8 класу і знайти там потрібний матеріал та переглянути типові вправи по вказаних темах.

Алгебра

13.03. Геометрична прогресія, її властивості.Формула n-ого члена геометричної прогресії.
Опрацювати §3 п.19(с.183). Розв’язати №№ 810,812,814,816,818.
18.03. Розв’язування вправ.
Розв’язати №№ 820,822,825,831,833,835.
20.03.Сума n перших членів геометричної прогресії.
Опрацювати §3 п.20(с.193). Розв’язати №№ 858,860,864,866.
01.04.Розв’язати завдання для самоперевірки (с.209).
Середній рівень і достатній рівень - завд.7-16; високий рівень – завд.17,18,20.
08.04. Основні правила комбінаторики. Опрацювати п. 22 (параграфу 4) с. 212; розв'язати 940,942,947,949.
10.04.Розв'язування задач: 951,953,955,957.
15.04. Частота та ймовірність випадкової події. Опрацювати п. 23; розв'язати 981,983,985.
17.04. Розв'язування задач: 987,989,991,993.
22.04. Початкові відомості про статистику. Опрацювати п. 24; розв'язати 1019,1021,1023,1025.
29.04. Виконати завдання для самоперевірки 5 (7-16), стор.238-239.
06.05.Повторення і систематизація навчального матеріалу.Тотожні перетворення раціональних виразів.Розв'язування раціональних рівнянь. ( 8 клас).
08.05. Розв'язування квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться до квадратних. (8 клас).

Фізика

1. Рух під дією кількох сил у вертикальному напрямі: п. 34, с. 186-187.
А) Тіло кинули вертикально вгору із швидкістю 30 м/с. На яку висоту підніметься тіло?
Б) За останню секунду вільного падіння тіло пройшло 60 м. З якої висоти падало тіло?
2. Рух тіла під дією сили тяжіння в горизонтальному напрямі: п. 34, с.187-189.
3. Розв’язування задач.
4.Опрацювати параграф 35. Опрацювати приклади розв'язання задач с. 192-195.
5.Переглянути на каналі YouTube розв'язання задач 35 (1-7)
6. Розв'язати задачі 270,276,287 (умови задач у вайбер-групі)
7.Опрацювати параграф 36. Виконати завдання 257, 258.
8. Опрацювати параграф 37. Завдання 261.
9. Опрацювати задачі на с. 201-202 підручника.
10. Розв'язати 265-267 з підручника.
11. Підготувати проєктні роботи. Теми вказані у вайбер-групі.
Завдання на період 27.04-08.05
1. Самостійна робота.
2. Повторити параграф 37. Виконати завдання 262,263 с. 203.
3. Опрацювати параграф 38.
4. Опрацювати виконання лаб. роботи 7 "Вивчення закону збереження енергії" на каналі YouTube. Виконання записати в зошит.
5. Повторити параграфи 37-38.

Географія

Параграф 37,38,39. Перевірка с. 208,215,223. Питання до параграфів.
Параграф 40,41,42,43. Завдання с. 238,241.

Історія України

Опрацювати &26,28. Усно відповісти на запитання с.183,197.
Опрацювати &29,30,31,33,34,35.
Опрацювати &37, 38, 39. Усно відповісти на запитання с.255, 263, 272. Письмово виконати четверте завдання (заповнити у зошиті таблицю) с. 263.

Всесвітня історія

Опрацювати &21,22. Усно відповісти на запитання с.180,186.
Опрацювати &23,матеріали до практичних і творчих завдань(с.192-203),24. Усно відповісти на запитання с.191,213.
Опрацювати &25-26. . Письмово виконати завдання(заповнити у зошиті таблицю) с. 225.

Зарубіжна література

Опрацювати матеріал на с. 237 - 240, прочитати «Ляльковий дім» Г. Ібсена, виконати завдання 1 - 10 на с.250.
Опрацювати матеріал на с. 253 - 259, прочитати «Пігмаліон» Б. Шоу, виконати завдання на с.267.
До 15.05.2020
1. Опрацювати відеоматеріал «Експрес – урок «Шолом Алейхем . Мир вам !» у Вайбері. Прочитати «Тев’є – молочар»з підручника Н. Міляновської с. 273 –280.
2. Опрацювати матеріал на с. 273 - 277і. Прочитати «451◦ за Фарингейтом» з підручника Є. Волощук с. 277 – 294.

Інформатика

Інструкція для дистанційного вивчення інформатики
1. Скопіювати посилання https://drive.google.com/drive/folders/1WLGL6iQ8Zf5V5iGTUgaBZl7RulCZnQl_?usp=sharing
вставити його в адресний рядок браузера (бажано Google Chrome) і натиснути клавішу Enter.
2. Завантажити папку з файлами на свій комп’ютер.
3. Переглянути презентації.
4. Встановити на свій комп’ютер програму MyTestXSetup10_2_0_0 (в ході інсталяції вибирати тільки компонент Student).
5. Пройти тести.
6. Практичні роботи виконати, а результати відправити на електронну пошту вчителя (shopabogdan2017@gmail.com або berschool33@gmail.com ).

Мистецтво

ТЕМИ 25-26.
ТЕЛЕБАЧЕННЯ:ПОГЛЯД У СВІТ.
Переглянути відеокліпи.
ТЕМИ 27-28.Фотомистецтво та реклама.
Фототворчість А. Адамса, Ю. Химича, Г. Маліна, Ч. Юнга та ін.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.
Створення реклами української продукції в стилі мінімалізм.
ВИВЧИТИ І ВИКОНУВАТИ:Укр. нар. Пісня
«При долині кущ калини»
ТЕМИ 29-30.Поширення мистецтва: музеї, галереї, бібліотеки.
Інформація про діяльність музеїв, галерей, бібліотек.
ЗАВДАННЯ:Створення рекламних плакатів про художні секції, гуртки своєї школи.
ВИКОНУВАТИ: Укр. нар. Пісня
«При долині кущ калини»

Українська мова

1. Повторити теоретичний матеріал &29, с.103. Виконати вправу 3, 7 (с.104).
2. Повторити теоретичний матеріал &30, с. 106. Виконати вправу 1, 2 (с.106).
3. Повторити теоретичний матеріал &31, с. 109. Виконати вправу 4 (с. 110).
4. Вивчити теоретичний матеріал &32, с.112. Виконати вправу 1 (письмово, с.112-113).
5. Повторити теоретичний матеріал &32, с. 112. Виконати вправу 3 (письмово, с.113).
6. Опрацювати у підручнику послідовність синтаксичного розбору складного речення з різними видами зв’язку (с. 115). Виконати вправу на с. 115.
07.04.Повторити теоретичний матеріал §32, с. 112.
Виконати вправу 2, с. 113.
08.04.Повторити теоретичний матеріал §32, с. 112.
Виконати вправу 4, с. 114.
08.04.Написати невеликий твір (5-7 речень) у публіцистичному стилі на екологічну тему.
Використати у структурі тексту 2 речення з різними видами зв᾽язку.
Побудувати схеми цих речень.
14.04. Повторити матеріал §32.
Скласти і записати 3 речення з різними видами зв᾽язку про необхідність охорони рослинного і тваринного світу.
Побудувати схеми цих речень.
15.04.Повторити теоретичний матеріал §32, с. 112.
15.04. Виписати з художніх творів 3 речення з різними видами зв᾽язку:
а) сурядним і підрядним зв᾽язком;
б) зі сполучниковим підрядним і безсполучниковим зв᾽язком;
в) зі сполучниковим сурядним і безсполучниковим зв᾽язком.
21.04. Повторити теоретичний матеріал §32, с. 112.
Виконати вправу 5, с. 114.
22.04.Скласти власні речення за трьома схемами, які наявні у §32, с. 112.
22.04.Повторити теоретичний матеріал §32, с. 112.
28.04. Повторити у підручнику послідовність синтаксичного розбору складного речення з різними видами зв᾽язку, с. 115.
Виписати з художньої літератури 2 речення з різними видами зв᾽язку, виконати їх синтаксичний розбір.
29.04.Вивчити теоретичний матеріал §33, с. 116.
Виконати вправу 3, с. 117-118.
29.04.Вивчити теоретичний матеріал §34, с. 120.
Виконати вправу 2, с. 121.
05.05.Вивчити теоретичний матеріал §35, с. 124.
Виконати вправу 2, с. 125.
06.05. Повторити теоретичний матеріал §33, 34.
Виконати вправу на с. 123.
06.05. Повторити теоретичний матеріал §35.
Виконати вправу на с. 127.
12.05.Опрацювати матеріал §36, с. 128.
Виконати вправу 1, с. 128-129.
13.05.Повторити матеріал §36.
Виконати вправу 2, с. 129.
13.05. Повторити теоретичний матеріал §33-35.
Скласти і записати висловлювання на тему «Мій вибір професії»(8-12 речень), використавши такі засоби міжфразового зв᾽язку: займенники, синоніми, послідовність побудови речень.

Українська література

1. Опрацювати теоретичний матеріал на с. 234-235. Знати зміст твору Т. Шевченка «Катерина», виписати цитати щодо характеристики Катерини.
2. Опрацювати теоретичний матеріал на с. 235.
3. Прочитати поему Т. Шевченка «Наймичка» («Кобзар» або Інтернет). Скласти паспорт твору (зразок на с. 52).
4. Виписати з твору «Наймичка» цитати, що характеризують Ганну. Скласти інформаційне ґроно щодо характеристики героїні.
5. Опрацювати теоретичний матеріал на с. 231-232. Підготувати ідейно-художній аналіз вірша Т. Шевченка «У нашім раї на землі …».
6. Опрацювати теоретичний матеріал на с. 239-240. Підготувати ідейно-художній аналіз вірша Т. Шевченка «Доля».
7. Вивчити напам’ять вірш «Доля».
07.04. Опрацювати відомості з теорії літератури й виписати визначення понять «ліричний герой» і «медитативна лірика», с. 241-242.
10.04. Опрацювати матеріал під назвою «Біблія в житті Шевченка» у підручнику на с. 243-244.
Прочитати переспів Т. Шевченка «Ісаія. Глава 35», с.244-246.
Опрацювати огляд цього твору й коротко переказати його, с. 246-247.
14.04.Прочитати повість «Художник» Т. Шевченка (знайти в мережі «Інтернет»).
17.04.Опрацювати матеріал під назвою «Світова велич українського поета» у підручнику на с. 249.
21.04. Прочитати у підручнику на с. 250-253 життєпис Пантелеймона Куліша.
Виписати визначення понять «роман», «історичний роман» і «роман-хроніка», с. 253-254.
24.04. Прочитати твір П. Куліша «Чорна рада», с. 254-288.
28.04. Опрацювати матеріал у підручнику, с. 288-290.
Записати у зошит тему та ідею твору П. Куліша «Чорна рада».
05.05.Скориставшись цитатним матеріалом (завдання 7, с. 290-291), охарактеризуйте героїв роману П. Куліша «Чорна рада».
08.05.Виконати завдання 8, с. 291-292.
12.05.Поміркувати над прочитаним, відповідаючи на запитання 4, 7, 8, 9, 10 у підручнику, с. 292.
15.05. Прочитати у підручнику на с. 293-295 життєпис Марка Вовчка й стисло переказати його.
Прочитати повість Марка Вовчка «Інститутка», с. 295-308.

Правознавство

Опрацювати &23,24. Письмово скласти поради людині котра йде на співбесіду до роботодавця.
Опрацювати &25. Письмово виконати практичне завданняс.217 (розв’язати юридичні ситуації) .
Опрацювати &26. Усно відповісти на запитання с.226.
Опрацювати &27. Письмово виконати практичне завданняс.235(розв’язати юридичні ситуації). Виписати в зошит з Інтернет ресурсів умови, що обтяжують та пом’якшують кримінальну відповідальність.
Опрацювати &29, 30. Створити презентацію(5-6слайдів) про одну юридичну професію або юридичний фах.

Трудове навчання

Проєкт "Вироби для власних потреб"
Рекомендую переглянути майстер-клас:
Пенал или Косметичка. очень просто и быстро! Как сшить своими руками.
https://www.youtube.com/watch?v=Ako6lqpleB0
Продовжити роботу над проєктом «Вироби для власних потреб».
Проєкт: Вироби для власних потреб, ручна обробка деревини
Проєкт: Вироби для власних потреб, ручна обробка деревини

Англійська мова

1. Вивчити слова ст.163 ,170.
2. Опрацювати текст ст. 175
3. Впр.4 ст.162 ( дати письмову відповідь на запитання)
4. Впр. 4 ст 158
5. Виконати вам. 3 ст. 184, впр.1, 2 ст. 202-203 (слова з текстів виписати і вивчити), впр. 1,2 ст. 210-211.
6.Написати твір "Why I Would like to visit London ". Виконати тест.

Основи здоров'я

Опрацювати параграф 21,22,23.

Біологія

Матеріал у вкладеннях в кінці сторінки - урок 46,47.
Урок №48 Основи еволюційної філогенії та систематики
Опрацювати матеріал параграфа 46, дати відповіді на запитання після параграфа.
Урок №49 Основні групи організмів
Опрацювати матеріал параграфа 49, дати відповіді на запитання після параграфа.
Урок №50 Неклітинні форми життя
Опрацювати матеріал параграфа 47, дати відповіді на запитання після параграфа.
Урок №51 Огляд основних еукаріотичних таксонів
Опрацювати матеріал параграфа 48, дати відповіді на запитання після параграфа.

Хімія

Матеріал у вкладеннях в кінці сторінки - урок 47,48.
Урок № 49-51
Тема: Етанова кислота
Домашнє завдання:
Опрацювати матеріал параграфу 33, виконати вправи № 1,2,4,9,10, 11
Урок № 52
Тема: Жири
Домашнє завдання:
Опрацювати матеріал параграфу 34, виконати вправи № 1,3,5

Фізкультура

Урок № 74 Тема: Легка атлетика
Домашнє завдання:
Виконання загальнорозвиваючих вправ на місці, стрибки з поворотами на 90, 180 градусів
Урок № 75 Тема: Легка атлетика
Домашнє завдання:
Біг на місці до 4 хвилин
Урок № 76 Тема: Легка атлетика
Домашнє завдання:
Загальнорозвиваючі вправи з скакалкою, стрибки через скакалку за 30 секунд
Урок № 77 Тема: Легка атлетика
Домашнє завдання:
Виконання комплексу вправ для розвитку швидкісно-силових якостей, стрибки вгору з напівприсіду
Урок № 78 Тема: Легка атлетика
Домашнє завдання:
Повторити техніку виконання стрибка в довжину з місця
Урок № 79 Тема: Легка атлетика
Домашнє завдання:
Виконання присідання на обох ногах, на одній нозі (можна за допомогою опори)
Кiлькiсть переглядiв: 590

Коментарi